Wnioski o dotacje

Coraz częściej słyszymy o firmach, organizacjach i instytucjach korzystających ze środków unijnych przeznaczonych na konkretne cele. Mnogość funduszy unijnych sprawia, że niemal każda firma czy instytucja może ubiegać się o dofinansowanie swojej działalności ze środków UE. Warunkiem uczestnictwa w takich programach są wnioski o dotacje które należy odpowiednio przygotować i złożyć w wyznaczonych terminach. Każdy wniosek musi być przygotowany indywidualnie w zależności od tego o pomoc z jakiego funduszu się staramy i na jaki cel.
Read More

Pozyskiwanie funduszy unijnych

Jedną z zalet naszego członkostwa w Europejskiej wspólnocie gospodarczej jest dostęp do różnego rodzaju funduszy wspomagających najsłabiej rozwinięte kraje kontynentu. Obecnie nasz kraj jest jednym z głównych beneficjentów wszelkiego rodzaju funduszy strukturalnych i rozwojowych. Obecność w Unii daje nam szanse na pozyskiwanie funduszy unijnych przeznaczonych na konkretne cele, zarówno gospodarcze, kulturowe, jak i inwestycje w dziedzinie rozwoju regionów.

... Read More