Gdzie szukać zatrudnienia

26

Gdy już zapoznamy się z ofertami banków co do prowadzenia naszego konta osobistego, warunkami wydawania i opłatami związanymi z kartami debetowymi czy katami kredytowymi warto również zapoznać się z ofertą, jaką proponują nam banki w ramach kont oszczędnościowych i lokat. Jednym z kryterium na pewno będzie oprocentowanie tego typu oszczędności i czas, na jaki musimy powierzyć bankowi nasze pieniądze, aby przynosiło to wymierne korzyści, jednak równie ważną kwestią jest możliwość swobodnego założenia lokaty, na przykład za pomocą internetu, tak b... Read More

Coraz częściej słyszymy o firmach, organizacjach i instytucjach korzystających ze środków unijnych przeznaczonych na konkretne cele. Mnogość funduszy unijnych sprawia, że niemal każda firma czy instytucja może ubiegać się o dofinansowanie swojej działalności ze środków UE. Warunkiem uczestnictwa w takich programach są wnioski o dotacje które należy odpowiednio przygotować i złożyć w wyznaczonych terminach. Każdy wniosek musi być przygotowany indywidualnie w zależności od tego o pomoc z jakiego funduszu się staramy i na jaki cel.
Read More