Bank.

Bank.Słowo „Bank” pochodzi z języka włoskiego, bowiem stamtąd wywodzą się pierwsze banki – Florencja. Jest to pewne przedstawicielstwo, pewna grupa, jak i osoba prawna, która ma na co dzień do czynienia z ogromnymi sumami pieniędzy. Jest wiele rodzai banków, więc każdy pełni osobną funkcję, jednak najważniejsze z nich to: przyjmowanie depozytów, udzielanie kredytów osobom potrzebującym, jak i wydaje również pieniądze elektroniczne. Każdy z banków ma swój status i każdy bank „rządzi się” swoimi prawami, wobec tego każdy bank wykonuje swoje czynności, w zakresie tego, co zostało określone. Jednak Klient widzi tylko podstawowe funkcje banku, co może wpłynąć na owego Klienta niekorzyść. Przeciętny człowiek nie ma pojęcia, że bankiem nie są spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, a często takie pomyłki się zdarzają. Największymi trzema bankami świata, pod względem pieniężnym są: HSBC – 79 mld, Citigroup – 75 mld oraz Bank of America – 73 mld. W Polsce największymi bankami są: Bank Pekao, PKO BP oraz BPH.