Jak zarabiać

Inwestując nasze oszczędności, chcemy, by przynosiły one zyski i były zabezpieczone przed stratami, aby osiągnąć swój cel, dobrze jest skorzystać z porad doświadczonych ekspertów. Wielu z nich jako jeden z najlepszych sposobów na pomnażanie swoich oszczędności wskazuje fundusze inwestycyjne. Jest to niemal doskonałe rozwiązanie dla osób, które mają ograniczoną wiedzę na temat rynku finansów i nie są w stanie samodzielnie podejmować decyzji trudnych, wymagających specjalistycznej wiedzy oraz wymagających przewidywania sytuacji na rynku. Kupując jednostki udziałowe funduszy, inwestycyjnych powierzamy nasze oszczędności specjalistom którzy w naszym imieniu je inwestują w określone instrumenty tak, by wypracować jak najwyższy zysk.

Jak zarabiać

O tym, w jaki sposób będą inwestowane nasze pieniądze, decyduje rodzaj funduszy inwestycyjnych. Mamy do dyspozycji zarówno fundusze agresywne, dają one potencjalnie najwyższy zysk, ale są też narażone na większe straty, zwłaszcza w okresach krótkoterminowych. Drugą grupą są fundusze zrównoważonego wzrostu, które cechują się tym że nasze oszczędności są inwestowane po części, w papiery bezpieczne, takie jak obligacje, akcje spółek surowcowych oraz kontrakty.