Kto może prowadzić księgowość uproszczoną?

Polski system rozliczeń podatkowych dopuszcza dwie główne formy prowadzenia księgowości – jest to księgowość uproszczona oraz pełna. Większość mniejszych przedsiębiorstw prowadzi je zgodnie z zasadami księgowości uproszczonej.

Księgowość uproszczona to inaczej taka księgowość, która może być prowadzona przez:
•    osoby fizyczne
•    spółki cywilne osób fizycznych
•    spółki jawne osób fizycznych
•    spółki partnerskie

Dotyczy to tych działalności, w przypadku których przychody netto naliczane ze sprzedaży towarów, produktów, a także prowadzonych operacji finansowych nie przekroczyły 1 200 000 euro za poprzedni rok obrotowy – kwota ta corocznie przeliczana jest na złote. Gdy granica ta zostanie przekroczona, wtedy bez względu na przychody prowadzona musi być pełna księgowość. Dotyczy ona również spółek handlowych oraz innych spółek osób prawnych.

Dostępne są trzy formy prowadzenia uproszczonej księgowości:
•    podatkowa księga przychodów i rozchodów
•    ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
•    karta podatkowa

Główne zalety uproszczonej księgowości to jej prostota oraz niskie koszty prowadzenia. Minusem jest z kolei brak możliwości dokonywania szerszych analiz ekonomicznych oraz to, że jest ona dostępna tylko dla określonych podmiotów.

Usługi księgowe dla przedsiębiorców rozliczających się w ramach uproszczonej księgowości posiada każde biuro rachunkowe. Rozliczenia podatkowe prowadzone są wtedy w imieniu firmy, a jej właściciel może skupić się na rozwoju działalności.

Z ofertą skierowaną do firm w zakresie uproszczonej księgowości można zapoznać się na stronie: http://ksiegowebiuro.pl.