Pozyskiwanie dotacji

Unia Europejska przeznacza co roku wiele milionów euro na pomoc słabszym członkom wspólnoty, nasz kraj jest jednym z głównych beneficjentów tego rodzaju funduszy. Ważnym kierunkiem, jaki jest finansowany z funduszy unijnych jest wspieranie przedsiębiorczości, rozwój innowacyjności i aktywizacja zawodowa. Jednak czasami pozyskiwanie dotacji bywa skomplikowane ze względu na konieczność sprostania wielu wymogom proceduralnym. Pozyskiwanie dotacjiZ tego powodu powstają agencje ułatwiające nam pozyskiwanie funduszy unijnych, korzystając z ich usług możemy liczyć na wsparcie doradców oraz pomoc w prawidłowym sporządzeniu wymaganych wniosków jak również w skompletowaniu niezbędnych dokumentów. Wszystkie wnioski o dotacje są rozpatrywane według określonych zasad i kryteriów, opracowywanych na potrzeby konkretnego programu. Aby zapewnić sobie większe szanse na otrzymanie środków z konkretnego funduszu należy zadbać aby wnioski o dotacje nie zawierały żadnych uchybień i były złożone w wymaganym terminie. Każde naruszenie tych zasad może skutkować odmową przyznani dotacji, co było by olbrzymią stratą możliwości rozwoju.