Pozyskiwanie funduszy unijnych

Jedną z zalet naszego członkostwa w Europejskiej wspólnocie gospodarczej jest dostęp do różnego rodzaju funduszy wspomagających najsłabiej rozwinięte kraje kontynentu. Obecnie nasz kraj jest jednym z głównych beneficjentów wszelkiego rodzaju funduszy strukturalnych i rozwojowych. Obecność w Unii daje nam szanse na pozyskiwanie funduszy unijnych przeznaczonych na konkretne cele, zarówno gospodarcze, kulturowe, jak i inwestycje w dziedzinie rozwoju regionów.

Aby móc ubiegać się o środki finansowe z tych źródeł, niezbędne są wnioski o dotacje, które musi złożyć każda zainteresowana osoba lub instytucja. Aby nasz wniosek miał szansę pozytywnego rozpatrzenia musi być wypełniony i złożony wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami. Czasami cała procedura może wydawać się nieco skomplikowana, jednak na rynku działają odpowiednie agencje, które pomogą nam odpowiednio przygotować wnioski o dotacje unijne. Świadczą one usługi w zakresie doradztwa i pomocy w uzyskaniu dotacji, skorzystanie z usług takiej agencji może być kluczowe do odniesienia sukcesu. Ato że sukces leży w naszym zasięgu jest sprawą oczywistą, nie pozwólmy aby stał się on odległy z powodu drobnych uchybień.