Prywatna bankowość – dla kogo?

Bankowość prywatna swoim zakresem obejmuje przeznaczone dla najzamożniejszych klientów usługi oferowane przez bank. Do najważniejszych spośród nich należy z pewnością zarządzanie aktywami finansowymi związane z ochroną kapitału oraz jego pomnażaniem, ale też dodatkowe korzyści, jak np. możliwość otworzenia specjalnego konta oszczędnościowego czy lokaty, bądź posiadania specjalnej karty kredytowej – więcej o ofertach przeznaczonych dla najzamożniejszych klientów przeczytać można na https://www.lionsbank.pl/.

Dla kogo przeznaczona jest bankowość prywatna? To oferta skierowana do osób posiadających w banku aktywa o wysokiej wartości lub z określonym pułapem miesięcznych dochodów, a więc np. dla klientów przechowujących w banku kwoty w wysokości co najmniej 1 miliona złotych. Oprócz wspomnianych już kart kredytowych stanowiących swego rodzaju oznakę zamożności, mogą oni skorzystać z usługi concierge czy pomocy wyznaczonego specjalnie do ich obsługi indywidualnego doradcy bankowego.

Prywatna bankowość to również zarządzanie kapitałem, a więc przeznaczone dla najbogatszych lokaty oszczędnościowe, fundusze inwestycyjne czy plany inwestycyjne skrojone na miarę potrzeb klienta, a także oferta związana z ochroną kapitału. Osoby korzystające z bankowości prywatnej mogą więc liczyć na specjalnie dostosowane do ich oczekiwań ubezpieczenia mieszkania, kredytu czy turystyczne. Przede wszystkim jednak bankowość prywatna nastawiona jest na indywidualne podejście do potrzeb klienta.