Środki unijne

Środki unijneCzęsto słyszymy w mediach o różnego rodzaju dotacjach i wsparciu finansowym płynącym z kasy Unii Europejskiej. Są to środki przeznaczone na poszczególne cele i inwestycje. Jedną z grup docelowych, do których jest kierowana taka forma pomocy są przedsiębiorcy. Dla nich pozyskiwanie dotacji jest możliwe jeśli planują oni zwiększyć zatrudnienie, zainwestować w nowoczesne technologie lub zamierzają dostosować miejsca pracy dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Jednak czasami bywa tak że pozyskiwanie funduszy unijnych wiąże się z dużą ilością niezbędnych dokumentów, potrzebą znajomości wielu przepisów i warunków jakimi są obostrzone dotacje z konkretnego funduszu. Dlatego na rynku pojawiły się agencje które ułatwiają starania przedsiębiorców o tego rodzaju wsparcie finansowe. Agencje te zajmują się doradztwem, pomocą w złożeniu dokumentów i sprawdzają wnioski o dotacje tak by uniknąć jakichkolwiek nieprawidłowości. Agencje te cieszą się doskonałą opinią wśród przedsiębiorców, wykazują się dużą solidnością i ułatwiają przedarcie się przez biurokratyczne bariery, skorzystanie z ich pomocy daje nam pewność że nasz wniosek zostanie przygotowany prawidłowo i nie będzie zawierał żadnych uchybień formalnych.