Studia licencjackie czy inżynierskie ?

Jeśli wybiera się studia wielu studentów wybiera takie, które przede wszystkim zapewniają łatwe uzyskanie dyplomu. Do takich studiów można zaliczyć przede wszystkim studia licencjackie, które mają znacznie krótszy okres, który trzeba poświęcić, by dany zawód było można uzyskać. Nie można również zapominać, że w przypadku studiów inżynierskich można natomiast uzyskać często zawód, który w znacznie większy stopom pozwala na zalezienie pracy zaraz po studiach czy też na uzyskiwanie znacznie większych dochodów.

Przy wybieraniu studiów licencjackich warto przede wszystkim określić, czy zamierza się kontynuować studia. W wielu przypadkach podejmuje się pracę po zakończeniu już licencjackich studiów. Oczywiście w takiej sytuacji wiele osób nie decyduje się na kontynuowanie nauki.
Studia inżynierskie to studia na uczelniach technicznych. Na takich uczelniach w stosunku do studentów często stawiane są znacznie większe wymagania szczególnie na pierwszych latach studiów. Natomiast trzeba brać pod uwagę, że tego rodzaju zawody są poszukiwane ze strony pracodawców.
Nie bez znaczenia jest również by wybierać studia pod kątem własnych preferencji i predyspozycji oczywiście dostosowanych do tego, jakie zapotrzebowanie jest na rynku pracy, czyli między innymi jakie są możliwości realizowania się w danym zawodzie, budowania ścieżki kariery. Jednak w wielu przypadkach mniej ważny jest kierunek studiów, ale zaangażowanie studentów na danym kierunku w zdobywaniu praktycznych umiejętności oraz doświadczenia zawodowego.