Wnioski o dotacje

Coraz częściej słyszymy o firmach, organizacjach i instytucjach korzystających ze środków unijnych przeznaczonych na konkretne cele. Mnogość funduszy unijnych sprawia, że niemal każda firma czy instytucja może ubiegać się o dofinansowanie swojej działalności ze środków UE. Warunkiem uczestnictwa w takich programach są wnioski o dotacje które należy odpowiednio przygotować i złożyć w wyznaczonych terminach. Każdy wniosek musi być przygotowany indywidualnie w zależności od tego o pomoc z jakiego funduszu się staramy i na jaki cel.

Musimy pamiętać że wszystkie wnioski o dotacje unijne są sprawdzane bardzo szczegółowo i nie możemy sobie pozwolić na jakiekolwiek, choćby najmniejsze uchybienia proceduralne. Dlatego też dobrym rozwiązaniem jest skorzystanie z doradztwa w tym zakresie, na rynku funkcjonują agencje ułatwiające pozyskiwanie dotacji. Ich głównym celem jest działalność doradcza i pomoc w formalnym opracowaniu wniosków, tak by zawierał wszystkie niezbędne elementy i spełniał określone wymagania. Musimy mieć na uwadze że niektóre przepisy są dwuznaczne i mogą nam sprawić wiele problemów, dlatego warto skonsultować się ze specjalistami z tej dziedziny.